Search results

 1. Božská rovnice : hledání teorie všeho / Michio Kaku ; přeložil Jan Petříček. Praha : Prostor, 2022. 205 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, délka fronty rezervací 2
  Božská rovnice

  Kniha

 2. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem : podrobný komentář k novele provedené zákonem č. 363/2021 Sb. od 1.1.2022 : včetně změn účinných od 1.1.2025 a 1.1.2028 / Věra Novotná, Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová. Olomouc : ANAG, [2022]. 903 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem

  Kniha

 3. Celní zákon : praktický komentář / Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šramková. Praha : Wolters Kluwer, 2021. xii, 274 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Celní zákon

  Kniha

 4. Hranice v průběhu století : vydáno ke 100. výročí zákonné úpravy státních hranic Československé republiky a České republiky / Pavel Mikeš. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2021. 135 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Hranice v průběhu století

  Kniha

 5. Liniové stavby : zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), a předpisy s ním související ve znění zákonů č. 237/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb. : komentář podle stavu k 1.6.2021 / Jaroslav Truneček. Praha : Leges, 2021. x, 246 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Liniové stavby

  Kniha

 6. Nový stavební zákon : stavební zákon od ..., seznam legislativních zkratek : všechny stavební předpisy platné do ... najdete v samostatném čísle edice ÚZ : redakční uzávěrka ... /Česko. Ostrava : Sagit, [2021]-. ^^^svazků
  Nový stavební zákon

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 7. Soukromé právo : (soubor zákonů) /Česko. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2021]. 1020 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Soukromé právo

  Kniha

 8. Správní právo : (soubor zákonů) /Česko. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2021]. 824 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Správní právo

  Kniha

 9. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /Česko. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ; 2021. 156 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

  Kniha

 10. Zákon o náhradním výživném : komentář / Eva Janková, Gabriela Obermannová. Praha : Wolters Kluwer, 2021. viii, 74 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o náhradním výživném

  Kniha