Search results

 1. Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání / Miroslava Kovaříková, Eva Marádová. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 182 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání

  Kniha

 2. Průvodce pedagogickou praxí / Jana Slezáková. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 355 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Průvodce pedagogickou praxí

  Kniha

 3. Rozvoj oborově-didaktického výzkumu jako prostředku pro zvýšení kvality práce pedagogů v Plzeňském kraji / Jiří Kohout, Pavel Mentlík, Lenka Hajerová Müllerová, Tomáš Janík, Jan Slavík. V Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. vi, 70 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rozvoj oborově-didaktického výzkumu jako prostředku pro zvýšení kvality práce pedagogů v Plzeňském kraji

  Kniha

 4. Učit (se) spolu : dva roky zkušeností / autoři: Jindra Vondroušová, Kateřina Juklová. [Hradec Králové] : nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus, [2020]. 49 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Učit (se) spolu

  Kniha

 5. Úvod do hry na klavír : pro posluchače oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ : sešit příkladů / Petra Bělohlávková. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 1 partitura (142 stran)
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Úvod do hry na klavír

  Hudebnina (noty)

 6. Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí / Martin Bílek a kol.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. 267 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí

  Kniha

 7. Příležitosti ke vzdělávání učitelů 1. stupně v oblasti terénní výuky / Iva Frýzová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 20-26
  Článek

  Článek

 8. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro MŠ a pro první stupeň ZŠ / Jiří Havel, Lucie Grůzová, Petr Najvar, Veronika Najvarová, Veronika Rodová, Zora Syslová, Petra Vystrčilová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 27-36
  Článek

  Článek

 9. Rozvoj předčtenářské gramotnosti prostřednictvím obrázkové knihy / Blanka Janáčková. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 56-60
  Článek

  Článek

 10. Osobní epistemologie budoucího učitele : predikce a podpora studijních procesů a výsledků / Kateřina Juklová. Praha : Grada, 2019. 234 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Osobní epistemologie budoucího učitele

  Kniha