Search results

 1. Buněčná smrt : její význam ve fyziologii a patologické fyziologii / Jan Balvan a kolektiv. Praha : Grada Publishing, 2021. 207 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Buněčná smrt

  Kniha

 2. Dramaterapie / Milan Valenta a kol.. Praha : Portál, 2021. 399 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Dramaterapie

  Kniha

 3. Ekonomie I / Jiří Kraft, Aleš Kocourek, Pavla Bednářová. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2021. 213 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 1, prezenčně 1
  Ekonomie I

  Kniha

 4. Klinická výživa / Marcela Káňová, Kamil Bezděk. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. 318 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Klinická výživa

  Kniha

 5. Makroekonomie I : repetitorium a praktikum / Aleš Kocourek, Iva Nedomlelová. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2021. 248 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0
  Makroekonomie I

  Kniha

 6. Nanovlákna : teorie, technologie a použití / autorský kolektiv: Věra Jenčová, Eva Kuželová Košťáková, Petr Mikeš, Věra Hedvičáková, David Lukáš. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2021. 187 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 2, prezenčně 1
  Nanovlákna

  Kniha

 7. Palpační techniky : povrchová anatomie pro fyzioterapeuty / Bernhart Reichert ; překlad: Jana Bednářová, Jakub Jeníček, Hana Kolesová, Ondřej Naňka, Veronika Němcová, Zdeňka Nováková, Adéla Slámová, Silvie Táborská. Praha : Grada Publishing, 2021. 408 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Palpační techniky

  Kniha

 8. Propedeutika dětského lékařství / Jiří Fremuth, František Stožický, Josef Sýkora a kolektiv. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 141 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Propedeutika dětského lékařství

  Kniha

 9. Přehled lékařské fyziologie / Otomar Kittnar a kolektiv. Praha : Grada Publishing, 2021. 332 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Přehled lékařské fyziologie

  Kniha

 10. Řízení nákladů ve zdravotnictví / Martina Caithamlová. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2021. 126 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Řízení nákladů ve zdravotnictví

  Kniha