Search results

 1. Nepromlčeno / Spolek Nepromlčíme. Praha : Cosmopolis, 2022. 195 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 1
  Nepromlčeno

  Kniha

 2. Gřivna Tomáš, Šimánová Hana (eds) a kol. Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii Vanduchovou / Tomáš Strémy. Trestní právo Ročník 25, č. 24[4](4) (2021), strana 43
  Článek

  Článek

 3. K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v adhezním řízení / Jan Zůbek. Trestní právo Ročník 25, č. 242(2) (2021), strana 6-13
  Článek

  Článek

 4. Krajní nouze v trestním právu / Vladimír Pelc. Praha : Leges, 2021. 343 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Krajní nouze v trestním právu

  Kniha

 5. Lidská práva za mřížemi : ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody / Helena Hofmannová, Karel Řepa, Laura Otýpková. Praha : Auditorium, 2021. 338 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Lidská práva za mřížemi

  Kniha

 6. Náhradní mateřství v českém právu a související otázky / Jakub Sivák. Praha : Wolters Kluwer, 2021. x, 80 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

  Kniha

 7. Rozhovor s doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty UK / Antonín Draštík. Trestní právo Ročník 25, č. 24[4](4) (2021), strana 2-3
  Článek

  Článek

 8. Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii Vanduchovou / František Púry. Trestní právo Ročník 25, č. 242(2) (2021), strana 47
  Článek

  Článek

 9. Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy / Martin Richter. Praha : Wolters Kluwer, 2021. xv, 303 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

  Kniha

 10. Jakub Drápal: Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele. Wolters Kluwer ČR, 2019 / Zdeněk Khün. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 37
  Článek

  Článek