Search results

 1. Rating  4.5/5, rated 2x
  Segmentální plán češtiny / Jan Volín a Radek Skarnitzl. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 105 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Segmentální plán češtiny

  Kniha

 2. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu / Stanislava Špačková. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017. 205 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika

  Kniha

 3. Druhý vatikánský mytograf : dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze = The Second Vatican Mythographer : two newly identified manuscripts from the National Library in Prague / [úvodní studie] Alena Hadravová. V Praze : Scriptorium, 2017. 369 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Druhý vatikánský mytograf

  Kniha

 4. Rating  4/5, rated 1x
  Notace znakových jazyků / Lenka Okrouhlíková. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 301 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Notace znakových jazyků

  Kniha

 5. Rating  5/5, rated 2x
  Paleografická čítanka : literární texty / Dalibor Havel, Helena Krmíčková. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 121 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Paleografická čítanka

  Kniha

 6. Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové) / Jana Vojtíšková. Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014. 43 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové)

  Kniha

 7. Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka / Jiří Zahrádka. Opus musicum Roč. 43, č. 6 (2011), s. 20-30
  Článek

  Článek

 8. Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky / Národní knihovna České republiky, Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. 47 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

  Kniha

 9. Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky / Národní knihovna České republiky, Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. Praha : Národní knihovna ČR, 2004. 45 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

  Kniha

 10. Transkripce psaného českého textu do fonetické podoby / Dana Nejedlová, Marek Volejník. Počítačové zpracování řeči S. 10-22
  Článek

  Článek