Search results

 1. Učit (se) spolu : dva roky zkušeností / autoři: Jindra Vondroušová, Kateřina Juklová. [Hradec Králové] : nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus, [2020]. 49 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Učit (se) spolu

  Kniha

 2. Výukové případové studie : podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů / Jitka Nábělková. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 234 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Výukové případové studie

  Kniha

 3. Úvod do hry na klavír : pro posluchače oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ : sešit příkladů / Petra Bělohlávková. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 1 partitura (142 stran)
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Úvod do hry na klavír

  Hudebnina (noty)

 4. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro MŠ a pro první stupeň ZŠ / Jiří Havel, Lucie Grůzová, Petr Najvar, Veronika Najvarová, Veronika Rodová, Zora Syslová, Petra Vystrčilová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 27-36
  Článek

  Článek

 5. Osobní epistemologie budoucího učitele : predikce a podpora studijních procesů a výsledků / Kateřina Juklová. Praha : Grada, 2019. 234 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Osobní epistemologie budoucího učitele

  Kniha

 6. Pregraduální příprava učitelů MŠ a potřeby profese / Milan Podpera. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 105-109
  Článek

  Článek

 7. Diagnostická kompetence začínajících učitelů - možnosti pregraduální přípravy učitelů MŠ versus potřeby současné praxe / Pavla Soukupová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 123-128
  Článek

  Článek

 8. Profesionální pomáhání : rozhovory napříč pomáhajícími profesemi / Vlastimil Švec. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 148 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Profesionální pomáhání

  Kniha

 9. Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině / Marie Čechová, Martina Spěváčková (eds.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. 220 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině

  Kniha

 10. Kompetenční modely učitelského vzdělávání / Pavla Andrysová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 170 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Kompetenční modely učitelského vzdělávání

  Kniha