Search results

  1. Vokologie I : funkční diagnostika a léčba hlasových poruch / Martin Kučera, Marek Frič a kolektiv. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2019. 225 stran
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Vokologie I

    Kniha

  2. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 209 stran
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie

    Kniha

  3. Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol.. Praha : Portál, 2018. 767 stran
    Počet ex. : 2, z toho volných 1
    Kompendium klinické logopedie

    Kniha

  4. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 stran
    Počet ex. : 2, z toho volných 2
    Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska

    Kniha

  5. Hlasová terapie / Jitka Vydrová a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. 232 stran
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Hlasová terapie

    Kniha

  6. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 132 s.
    Počet ex. : 2, z toho volných 2
    Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi

    Kniha

  7. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých / Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol. ; [ze slovenštiny přeložila Magda Wdowyczynová]. Praha : Portál, 2013. 228 s.
    Počet ex. : 2, z toho volných 1
    Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

    Kniha

  8. Foniatrie - hlas / Jakub Dršata a kolektiv ; editor Viktor Chrobok ; [ilustrace Josef Bavor]. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2011. 321 s.
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Foniatrie - hlas

    Kniha

  9. Tajemství lidského hlasu / Vojtěch Mišun. V Brně : VUTIUM, 2010. 391 s.
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Tajemství lidského hlasu

    Kniha

  10. Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař / Jitka Vydrová. Praha : Práh, 2009. 159 s.
    Počet ex. : 3, z toho volných 2
    Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař

    Kniha