Search results

 1. Jak napsat disertaci v oboru architektura / Matúš Dulla. V Praze : České vysoké učení technické, 2021. 115 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Jak napsat disertaci v oboru architektura

  Kniha

 2. Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech : autoreferát dizertační práce = Graphic map load metrics based on raster formats : Ph.D. thesis summary / Radek Barvíř. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 35 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech

  Kniha

 3. Porovnání čtení map školního atlasu učitelem a jeho žákem : autoreferát disertační práce = Comparison of map reading by teachers and students : Ph.D. thesis summary / Markéta Beitlová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 39 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Porovnání čtení map školního atlasu učitelem a jeho žákem

  Kniha

 4. Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice : autoreferát disertační práce = The usability of 3D printing technology in geoinformatics : Ph.D. thesis summary / Tomáš Burian. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 51 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice

  Kniha

 5. Využití budovatelských her pro účely prostorového plánování : autoreferát disertační práce = The application of city-building games in spatial planning : Ph.D. thesis summary / Jan Piňos. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 51 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Využití budovatelských her pro účely prostorového plánování

  Kniha

 6. Distribuované geodatabáze senzorových dat - základ pro integraci a analýzu : autoreferát disertační práce = Distributed sensor geodatabase - platform for integration and analysis : Phd thesis summary / Tomáš Pohanka. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 51 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Distribuované geodatabáze senzorových dat - základ pro integraci a analýzu

  Kniha

 7. Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni : autoreferát disertační práce = Multidisciplinary evaluation of the quality of life in Europe at the sub-national level : Ph.D. thesis summary / Karel Macků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 51 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni

  Kniha

 8. Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 / Barbora Pásztorová. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. v, 195 stran, xviii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Metternich a německá otázka v letech 1840-1848

  Kniha

 9. Airborne thermal remote sensing in urban climate research : Ph.D. thesis summary = Letecké termální snímkování ve výzkumu městského klimatu : autoreferát disertační práce / Tomáš Pour. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 44 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Airborne thermal remote sensing in urban climate research

  Kniha

 10. Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968) / Veronika Rollová. V Praze : UMPRUM, 2019. 263 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)

  Kniha