Search results

 1. Semilský mezník u Železného Brodu, aneb, Ztráty a nálezy / František Mikule. Od Ještěda k Troskám Ročník 31(47), číslo 1 březen (2024), strana 41-45
  Článek

  Článek

 2. Atlas Evropy v raném novověku : od renesance po osvícenství / Pierre-Yves Beaurepaire ; mapy: Cyrille Suss ; přeložil: Martin Hromek. V Brně : Lingea, 2023. 89 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Atlas Evropy v raném novověku

  Kniha

 3. Mezník u Železného Brodu, aneb, Ztráty a nálezy / František Mikule. Patron : čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor Ročník 34, č. 2 (2023), strana 24-27
  Článek

  Článek

 4. Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.-18. století) / Jan Mávr. Louny : Oblastní muzeum v Lounech ; 2023. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.-18. století)

  Kniha

 5. Vzory krásy : vzory historických tkanin ze sbírek Diecéze brněnské a Kanonie premonstrátů v Nové Říši / autoři Jiří Vácha, František Svoboda. Brno : Masarykova univerzita, 2023. 391 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vzory krásy

  Kniha

 6. Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století : čtyři případové studie z roviny hláskosloví / Marta Šimečková. Praha : Academia, 2022. 343 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století

  Kniha

 7. Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě / Petr Kreuz. Dolní Břežany : Scriptorium, 2022. 531 stran, xxxii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

  Kniha

 8. Manželské a jiné vibrace v českých zemích raného novověku / Jindřich Francek. Praha : Havran, 2022. 330 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Manželské a jiné vibrace v českých zemích raného novověku

  Kniha

 9. Rod Koučů z Kouče a rytířský statek Veselice / Marek Starý ; foto Pavel Jakubec. Z Českého ráje a Podkrkonoší Svazek 35 (2022), strana 38-75
  Článek

  Článek

 10. Turnovští kronikáři / Připravil Otakar Grund. Náš Turnov Číslo 64 červenec (2022), strana 21
  Článek

  Článek


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.