Search results

 1. Dvacet let bez svérázného opata : zamyšlení Prokopa Siostrzonka / Jan Hrubý. Katolický týdeník Roč. 30, č. 39 (24.9.2019) Perspektivy 39, s. 8
  Článek

  Článek

 2. Hudba zněla na počátku světa / Petr Havlín ; Miloš Doležal ; snímek Aleš Masner. Katolický týdeník Roč. 29, č. 12 (20.3.2018), s. 13
  Článek

  Článek

 3. Dva zcela rozdílné opatské osudy / Jaroslav Šebek. Katolický týdeník Roč. 28, č. 36 (5.9.2017) Perspektivy 36, s. 10
  Článek

  Článek

 4. Vězeň nacismu, vězeň komunismu / Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 27, č. 2 (5.1.2016), s. 4
  Článek

  Článek

 5. Lidé si na něho stále dobře pamatují / Filip Zdeněk Lobkowicz ; Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 25, č. 30 (22.7.2014), s. 9
  Článek

  Článek

 6. Nebudu sloužit jinému než Anastázovi / Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 24, č. 14 (2.4.2013), s. 8
  Článek

  Článek

 7. Spojoval - to byl jeho největší přínos-- : o Anastázi Opaskovi se spisovatelkou a novinářkou Lídou Rakušanovou / rozhovor připravil Martin T. Zikmund. Katolický týdeník Roč. 24, č. 37 (10.9.2013) Perspektivy [Č.] 17, s. iv
  Článek

  Článek

 8. Pan opat si počkal, až to ve mně dozraje / Hroznata Adamec ; Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 23, č. 10 (6.3.-12.3.2012), s. 4
  Článek

  Článek

 9. Chcete slyšet výtečného kazatele? Zajděte si na Zavorala / Lenka Jeřábková ; Jan Paulas. Katolický týdeník Roč. 23, č. 35 (28.8.-3.9.2012), s. 4
  Článek

  Článek

 10. Autobus by se v Klanečné neotočil. Musí se tam pěšky / Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 23, č. 10 (6.3.-12.3.2012), s. 5
  Článek

  Článek