Search results

 1. Taje kabinetní politiky : poslanecké kluby v ústavním systému České republiky / Lukáš Lev Červinka. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. 136 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Taje kabinetní politiky

  Kniha

 2. Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK. Praha : Leges, 2018. 816 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Dějiny evropského kontinentálního práva

  Kniha

 3. Kritická analýza pramenů : sborník ze IV. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy / Kamila Stloukalová ed.. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. 257 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kritická analýza pramenů

  Kniha

 4. Sdílená ekonomika - sdílený právní problém? / Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.). Praha : Wolters Kluwer, 2017. 333 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

  Kniha

 5. Aktuální problémy demokracie / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. 80 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Aktuální problémy demokracie

  Kniha

 6. Evropský delikt : porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus / Luboš Tichý (ed.). Praha : Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. 257 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Evropský delikt

  Kniha

 7. Ústavní právo a ekonomie / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016. 170 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Ústavní právo a ekonomie

  Kniha

 8. Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.). Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016. 99 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě

  Kniha

 9. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva / Milan Damohorský, Tereza Snopková a kol.. Praha : Eva Rozkotová, 2015. 222 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva

  Kniha

 10. Kulturní život německé menšiny v České republice / Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný. Praha : Eva Rozkotová, 2015. 170 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kulturní život německé menšiny v České republice

  Kniha