Search results

 1. K pojetí členění forem správní činnosti po 40 letech / Josef Staša. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 2 (2020), s. 11-22
  Článek

  Článek

 2. Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy / František Korbel. Trestní právo Roč. 24, č. 239(3) (2020), s. 30-31
  Článek

  Článek

 3. Vnitřní předpisy, jejich "vnější" účinky a jiné problematické aspekty / Kateřina Frumarová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 2 (2020), s. 23-35
  Článek

  Článek

 4. Závazná stanoviska jako forma správní činnosti / Václav Petrmichl. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 2 (2020), s. 51-63
  Článek

  Článek

 5. Evaluation of eGovernment and Good governance development in EU member countries / Eva Ardielli, Roman Vavrek. ACC Journal. Issue B, Science of economics Vol. 25, 2 (2019), s. 7-20
  Článek

  Článek

 6. Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé státnosti / Pavel Maršálek. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 3 (2018), s. 91-101
  Článek

  Článek

 7. Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu a jeho význam v kontextu politiky cestovního ruchu v České republice / Radek Chaloupka. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 62, 3 (2016), s. 125-134
  Článek

  Článek

 8. Hodnocení otevřenosti dat v České republice / Lucie Staňková. Studentská vědecká a odborná činnost 2016. Ekonomika S. 128-137
  Článek

  Článek

 9. Řízení turismu bez speciálního zákona na jeho podporu? / Šárka Tittelbachová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 62, 3 (2016), s. 135-146
  Článek

  Článek

 10. Open government data - a lesson to be learned / Šárka Laboutková. Liberec Economic Forum 2015 : proceedings of the 12th international conference S. 78-88
  Článek

  Článek