Search results

 1. Beletristické reprezentace Zdislavy z Lemberka = Image of Zdislava from Lemberk in fiction / Michal Čuřín. Fontes Nissae = Prameny Nisy 21, 2 (2020), strana [2]-15
  Článek

  Článek

 2. Liberecko v české krásné literatuře. XVI., pokračování z minulého čísla, Ruchovci - Josef Václav Sládek, Ladislav Quis, Rudolf Pokorný, Eliška Krásnohorská ; Lumírovci - Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer / Marek Sekyra. Světlik : svět libereckých knihoven Č. 79(1) (2021), s. 21-24
  Článek

  Článek

 3. Liberečané se dočkali literárního uznání / Jiří Louda. Liberecký deník Č. 133 (10.6.2021), s. 3
  Článek

  Článek

 4. "Podívejte se na západ, tam jsou Němci a za nimi Tataři!" : krkonošská literatura mezi Čechy, Němci, romantismem a realismem / Ladislav Futtera. Dějiny a současnost Roč. 43, č. 8 (2021), s. 13-16
  Článek

  Článek

 5. Střípky z Ráje / LAK ; Martin Vávra /Liberecký autorský kruh. Světlik : svět libereckých knihoven Č. 80(2) (2021), s. 40-43
  Článek

  Článek

 6. Střípky z Ráje / LAK ; Irena Mondeková, Vojtěch Franců, Jitka Fialová /Liberecký autorský kruh. Světlik : svět libereckých knihoven Č. 79(1) (2021), s. 40-42
  Článek

  Článek

 7. Střípky z Ráje III / Jaroslav Kříž. Od Ještěda k Troskám : vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí Roč. 28(44), č. 1 (březen 2021), s. 74-75
  Článek

  Článek

 8. Liberecko v české krásné literatuře. XVI., Ruchovci - Josef Václav Sládek, Ladislav Quis, Rudolf Pokorný, Eliška Krásnohorská ; Lumírovci - Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer / Marek Sekyra. Světlik : svět libereckých knihoven Č. 78(4) (2020), s. 24-26
  Článek

  Článek

 9. Posel, překladatel, interpret? Emil Saudek a Otokar Březina: mezi překladem a exegezí / Josef Vojvodík. Svět literatury Roč. 30, č. 62 (2020), s. [9]-26
  Článek

  Článek

 10. Velký průvodce literaturou / Petr Kyloušek. Svět literatury Roč. 30, č. 62 (2020), s. [172]-176
  Článek

  Článek