Search results

 1. Evropský univerzalismus : rétorika moci / Immanuel Wallerstein ; přeložil Rudolf Převrátil. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 93 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Evropský univerzalismus

  Kniha

 2. Metody snižující efektivitu nelineárních akustických interakcí = Suppression methods of nonlinear acoustic interactions effectivity / Michal Bednařík. V Praze : České vysoké učení technické, 2007. 26 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Metody snižující efektivitu nelineárních akustických interakcí

  Kniha

 3. Osoba a bytí : ["být" znamená "být ve vztahu", tvořivé rozvinutí Tomášovy filosofie člověka personalistickým směrem] / William Norris Clarke ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Machula]. V Praze : Krystal OP ; 2007. 117 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Osoba a bytí

  Kniha

 4. Chodit - mluvit - myslet : o vývoji malého dítěte od početí a v prvních letech života / [zpracované zápisy tří přednášek Michaely Glöckler ; sestavil Jürgen Flinspach ; z německého vydání ... přeložily Irena Šulcová a Radana Mišustinová]. Praha : Malvern, 2007. 63 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Chodit - mluvit - myslet

  Kniha

 5. Moc a teror : přednášky a rozhovory uskutečněné po 11.9. / Noam Chomsky ; sestavili John Junkerman a Takei Masakazu ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Falvey ; předmluvu napsal Petr Šťastný]. Praha : Mezera, 2007. 158 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Moc a teror

  Kniha

 6. Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají = Trends of development in conception of sectioned low-floor tramways / Josef Kolář. V Praze : České vysoké učení technické, 2007. 27 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vývojové trendy v řešení nízkopodlažních článkových tramvají

  Kniha

 7. Osm filosofů italské renesance / Paul Oscar Kristeller ; [z anglického originálu ... s přihlédnutím k německému překladu ... přeložil a doslovem opatřil Tomáš Nejeschleba]. Praha : Vyšehrad, 2007. 203 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Osm filosofů italské renesance

  Kniha

 8. Svoboda a spravedlnost v islámu / Bernard Lewis ; [z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler]. Praha : Občanský institut, 2007. 11 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Svoboda a spravedlnost v islámu

  Kniha

 9. Přednášky / Jiří Militký. Liberec : Technická univerzita, 2007. 423 s.
  Počet ex. : 8, z toho volných 6, prezenčně 1
  Přednášky

  Kniha

 10. Básnicky bydlí člověk : německo-česky / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík. Praha : OIKOYMENH, 2006. 203 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Básnicky bydlí člověk

  Kniha


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.