Search results

 1. Téma, které se stále vrací : rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem (nejen) o jeho výzkumu souvislostí mnichovské dohody a jejího dopadu / Stanislav Kokoška, Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann ; foto Přemysl Fialka. Paměť a dějiny Roč. 13, č. 2 (2019), s. 54-59
  Článek

  Článek

 2. Aktuálne otázky komplementarity v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu / Adrián Jalč. Trestní právo Roč. 23, č. 234(2) (2019), s. 24-31
  Článek

  Článek

 3. Jak (ne)uvažovat o násilí a Istanbulské úmluvě / Daniel Bartoň. Jurisprudence Roč. 28, č. 2 (2019), s. 34-42
  Článek

  Článek

 4. "Kvalitativní" podmínky zločinu agrese: leadership clause a pojem zjevnosti / Milan Lipovský. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 19-28
  Článek

  Článek

 5. Mezinárodní a zejména evropský rámec vnitrostátní debaty o právní ochraně sociálních práv / Vít Alexander Schorm. Jurisprudence Roč. 28, č. 3 (2019), s. 45-50
  Článek

  Článek

 6. Mnohostranné mezinárodní smlouvy, jichž je Česká republika smluvní stranou / Václav Jansa. Průmyslové vlastnictví Roč. 29, č. 3 (2019), s. 86-93
  Článek

  Článek

 7. Nové pojetí legalizace výnosů z trestné činnosti v kontextu mezinárodních závazků a komparace s francouzskou právní úpravou / Sandra Brožová. Trestní právo Roč. 23, č. 236(4) (2019), s. 11-19
  Článek

  Článek

 8. Zranitelnost v právu lidských práv / Veronika Bílková. Jurisprudence Roč. 28, č. 5 (2019), s. 1-10
  Článek

  Článek

 9. The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts / Rainer Arnold, Lukas Cerny. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 65-77
  Článek

  Článek

 10. Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EU a možnosti jeho uplatnenia v konaniach pred súdmi Európskej únie / Dominika Becková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 167-179
  Článek

  Článek


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.