Search results

 1. Jak vznikají hory: Nerostné bohatství horských masivů / Jan Bubal. Muzejní čtvrtletník Ročník 20, číslo 3 (2023), strana 2
  Článek

  Článek

 2. Putování za minerály. Muzejní čtvrtletník Ročník 20, číslo 1 (2023), strana 2
  Článek

  Článek

 3. Za "drahými" kameny do pravěku Českého ráje a Podkrkonoší / Martin Witkowski ; Jiří Dvořák, Jan Prostředník. Krkonoše. Jizerské hory Roč. 53, č. 2 (2020), s. 42-44
  Článek

  Článek

 4. Rabování minerálů na Safírovém potoce na Jizerce / Tomáš Korytář. Krkonoše. Jizerské hory Roč. 50, č. 6 (2017), s. 36
  Článek

  Článek

 5. Nanočástice hydroxyapatitu a jejich příprava / Marek Čihák. Studentská vědecká a odborná činnost 2016. Mechatronika S. 26-32
  Článek

  Článek

 6. Minerály a horniny ve sbírkách Severočeského muzea / Martin Pudil. Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci Č. léto (2016), s. 4
  Článek

  Článek

 7. Zelená horečka / Jan Sochor. Lidé a země Roč. 63, č. 8 (2014), s. [52-59]
  Článek

  Článek  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.