Search results

  1. Informovanost pacientů o právech pacientů v kontextu s bezpečnou ošetřovatelskou péčí : rešerše : evidenční číslo: 25-2016 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2016. 1 online zdroj (6 stran)
    Informovanost pacientů o právech pacientů v kontextu s bezpečnou ošetřovatelskou péčí

    Rešerše

  2. Uspokojování potřeby bezpečí a jistoty v ambulantním zdravotnickém zařízení [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo 59-2013 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 45 záznamů
    Uspokojování potřeby bezpečí a jistoty v ambulantním zdravotnickém zařízení

    Rešerše