Search results

 1. Závazkové právo / Přemysl Raban a kolektiv. Brno : VK, 2019. 530 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Závazkové právo

  Kniha

 2. Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi / Tomáš Veselý. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. 153 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

  Kniha

 3. Condictiones : ke kořenům bezdůvodného obohacení / Petr Dostalík. Praha : Auditorium, 2018. 240 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Condictiones

  Kniha

 4. Občanské právo hmotné : obecná část : absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 302 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Občanské právo hmotné

  Kniha

 5. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným komentářem k 1.3.2018 / Petr Hůrka, Petr Bezouška, Karel Eliáš, Dana Roučková, Zdeněk Schmied. Olomouc : ANAG, [2018]. 879 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku

  Kniha

 6. Rating  3/5, rated 3x
  Softwarové právo / Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Martin Števko. Brno : Computer Press, 2018. 488 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kniha

  Kniha

 7. Vlastnictví bytu / Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová. Praha : Wolters Kluwer, 2018. xiii, 149 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vlastnictví bytu

  Kniha

 8. Škoda a její náhrada v novém občanském zákoníku / Petr Čech. Praha : Svaz účetních České republiky, z.s., 2017. 64 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Škoda a její náhrada v novém občanském zákoníku

  Kniha

 9. Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku : komentář / Jiří Hrádek. V Praze : C.H. Beck, 2017. xii, 227 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku

  Kniha

 10. Rating  5/5, rated 1x
  Rodinné právo / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv. V Praze : C.H. Beck, 2017. xl, 355 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rodinné právo

  Kniha