Search results

 1. Co v městské kronice nebylo. XVI., Generální stávka 4. března 1919 / Vladislav Jindra. Novoborský měsíčník Březen (2019), s. 44
  Článek

  Článek

 2. Čeští Němci mezi regionální a "sudetoněmeckou identitou". Historie v libereckých, frýdlantských a jabloneckých vlastivědách = Czech Germans between regional and "Sudeten-German" identity. History in Liberec, Frýdlant and Jablonec / Jana Mezerová. Fontes Nissae = Prameny Nisy : historie, památky, umění Roč. 19, č. 2 (2018), s. [2]-63
  Článek

  Článek

 3. Za Mantáky na halpapelč / Text: Pavla Apostolaki. Lidé a země Roč. 68, č. 3 (2019), s. 94-98
  Článek

  Článek

 4. Zajišťování movitého majetku osob považovaných za Němce na Liberecku v letech 1945-1951 = Securing the movable possessions of persons considered as Germans in Liberec area in the years 1945-1951 / Jitka Císařová. Fontes Nissae = Prameny Nisy : historie, památky, umění Roč. 19, č. 1 (2018), s. [22]-45
  Článek

  Článek

 5. Konference vznik Československa a provincie Deutschböhmen v Liberci / Jaroslav Pažout. Fontes Nissae = Prameny Nisy : historie, památky, umění Roč. 19, č. 1 (2018), s. 75
  Článek

  Článek

 6. Odchody a návraty z Antikomplexu / Milan Hrabal. Světlik : svět libereckých knihoven Č. 2 (2017), s. 40-41
  Článek

  Článek

 7. Musíte odpustit. Nedá se jinak / Sieglinde Kraliková ; Aleš Palán. Katolický týdeník Roč. 28, č. 50 (12.12.2017), s. 13
  Článek

  Článek

 8. Poválečný Liberec - město v pohraničí / Kateřina Lozoviuková. Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989 S. 18-40
  Článek

  Článek

 9. Anna Habánová a kol. Německočeská výstava Liberec. Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906 / Jiří Rak. Fontes Nissae = Prameny Nisy Roč. 18, č. 1 (2017), s. 114-115
  Článek

  Článek

 10. MUDr. Gustav Rösler a Neudeutscher Kulturbund in Österreich : "pionýři" rasové hygieny v českých zemích / Jitka Balcarová. Historica : revue pro historii a příbuzné vědy Roč. 7, č. 2 (2016), s. 142-155
  Článek

  Článek