Search results

 1. Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám / Ivo Svoboda, Martin Dlouhý. [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. 118 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám

  Kniha

 2. Školství ve výkonu státní správy a samosprávy : praktický průvodce a rádce úředníka / Eva Böhmová, Miroslav Trykar (autoři). Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 121 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Školství ve výkonu státní správy a samosprávy

  Kniha

 3. Základní vzdělávání prakticky / Monika Puškinová, Šárka Dušková, Jan Fiala, Adam Hlaváč, Petr Konečný, Lucie Obrovská. Praha : Wolters Kluwer, 2021. 360 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Základní vzdělávání prakticky

  Kniha

 4. Právo v hebrejské Bibli / Jiří Kašný. V Praze : Vyšehrad, 2017. 202 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Právo v hebrejské Bibli

  Kniha

 5. Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů / Miloš Sokol, František Vorel, Martin Dobiáš, Tomáš Vojtíšek. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 182 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

  Kniha

 6. Novela zákona o účetnictví / Jana Pilátová. Dotazy z praxe / kolektiv autorů. Praha : Svaz účetních, 2015. 64 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Novela zákona o účetnictví

  Kniha

 7. Asymmetries in accounting information / Marta Stárová et al.. Praha : PowerPrint, 2014. 173 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Asymmetries in accounting information

  Kniha

 8. Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků : metodická pomůcka k řešení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele : podle právního stavu ke dni 1. lednu 2015 / Pavel Šimáček. Třinec : RESK, 2014. 68 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Praktikum odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

  Kniha

 9. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem / M. Trunda, P. Šimáček. Třinec : RESK, 2014. 162 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem

  Kniha

 10. Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky : manuál vhodného postupu / [editor Jaroslav Šejvl ; autoři publikace Lenka Endrödiová ... et al.]. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 87 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky

  Kniha