Search results

 1. Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného / Antonín Ignác Hrdina. Revue církevního práva Ročník 27, 84(3) (2021), strana 13-28
  Článek

  Článek

 2. K postavení menšin na území státu Izrael v kontextu mezinárodního práva a zákona o národním státě / Veronika D'Evereux. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Ročník 67, číslo 3 (2021), strana 129-152
  Článek

  Článek

 3. K reformě územně správního členění České republiky / Martin Wagner. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Ročník 67, číslo 4 (2021), strana 107-115
  Článek

  Článek

 4. Kanonické právo jako aplikovaná ekleziologie / Stanislav Přibyl. Revue církevního práva Ročník 27, 82(1) (2021), strana 41-55
  Článek

  Článek

 5. Poukaz na zájezd dle "lex voucher" a ty jiné / Markéta Selucká. Jurisprudence Ročník 30, číslo 6 (2021), strana 41-46
  Článek

  Článek

 6. Prípustnosť prísah podľa Graciánovho dekrétu / Vojtech Vladár. Revue církevního práva Ročník 27, 82(1) (2021), strana 23-40
  Článek

  Článek

 7. Reformovaný francouzský patentový systém jako vhodná náhrada za stále odkládaný systém jednotného patentu? / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Ročník 31, 4 (2021), strana 24-28
  Článek

  Článek

 8. Software jako zdravotnický prostředek - implikace pro vzdělávání v biomedicínské informatice / Lenka Lhotská. Trendy v biomedicínském inženýrství (konference) (2021 : Liberec, Česko). Trendy v biomedicínském inženýrství = BME : biomedical engineering S. 126-131
  Článek

  Článek

 9. Usnesení vlády jako právní předpis: terminologický zmatek sui generis / Jaromír Fronc. Jurisprudence Ročník 30, číslo 1 (2021), strana 33-38
  Článek

  Článek

 10. Dlaší léková revoluce : nová vyhláška ministerstva zdravotnictví přináší rozsáhlé změny v předepisování léků / Dalibor Dostál. Profit Č. 1 (2020), s. 32-35
  Článek

  Článek