Search results

  1. Problematika výskytu nozokomiální pneumonie u pacientů s umělou plicní ventilací na ARO : rešerše : evidenční číslo: 12-2015 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2015. 1 online zdroj (6 stran)
    Problematika výskytu nozokomiální pneumonie u pacientů s umělou plicní ventilací na ARO

    Rešerše