Search results

 1. Dějiny evropské civilizace. Praha ; Paseka, 2002. 2 sv. (367, 323 s.)
  Dějiny evropské civilizace

  Digitalizovaný dokument

 2. Mnichov 1938 v řeči archivních dokumentů : (komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, 1938-1945) / komentář zpracoval Zdeněk Šamberger. Praha : Státní ústřední archiv, 2002. 188 s.
  Mnichov 1938 v řeči archivních dokumentů

  Digitalizovaný dokument

 3. Pater familias : sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / k vydání připravil Jan Hrdina za spolupráce Evy Doležalové a Jana Kahudy. Praha : Scriptorium, 2002. 489 s.
  Pater familias

  Digitalizovaný dokument

 4. Velesova kniha : svatoruské védy / sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Stargorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století ; překlad a vysvětlivky A.I. Asov ; [z ruského originálu ... přeložila Velemíra Železná]. Praha : Dobra, 2002. 551 s.
  Velesova kniha

  Digitalizovaný dokument

 5. Úvahy o budoucnosti Evropské unie / Jan Kavan, Alexandr Ort, Jacques Delors. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ústav mezinárodních vztahů, 2001. 14 s.
  Úvahy o budoucnosti Evropské unie

  Digitalizovaný dokument

 6. Evropa mezi Německem a Ruskem : sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty / Miroslav Šesták, Emil Voráček (eds.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. 640 s.
  Evropa mezi Německem a Ruskem

  Digitalizovaný dokument

 7. In the national interest : demands and goals of European national movements of the nineteenth century: a comparative perspective / Miroslav Hroch ; [translation by Robin Cassling]. Prague : Faculty of Arts, Charles University, 2000. 217 s.
  In the national interest

  Digitalizovaný dokument

 8. Svaté patronky Evropy / P. Piťha. Praha : COMDES, c2000. 93 s.
  Svaté patronky Evropy

  Digitalizovaný dokument

 9. Dlouhá válka : (1618-1648) / Arnošt Klíma. Praha : Slovo, 2000, c1996. 260 s., [8] s. obr. příl.
  Dlouhá válka

  Digitalizovaný dokument

 10. Dějiny pravěku a rané doby dějinné / Vladimír Podborský. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1999. 325 s.
  Dějiny pravěku a rané doby dějinné

  Digitalizovaný dokument


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.