Search results

 1. Zákon o účetnictví s komentářem : s účinností od 1.1.2016 / Jana Pilátová s účinností od 1.1.2016. Praha : Grada Publishing, 2015. 95 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o účetnictví s komentářem

  Kniha - integr. zdroj

 2. Rozpočtová skladba v roce 2010 : rozpočet a účetnictví státu / Ivana Schneiderová. [Turnov] : Acha obec účtuje, c2010. 238 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rozpočtová skladba v roce 2010

  Kniha - integr. zdroj

 3. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová stav k 1.4.2009. Praha : Leges, 2009. 366 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  Kniha - integr. zdroj

 4. Zákoník práce 2009 : stručný komentář, nejčastější omyly z praxe / Jaroslav Jakubka 2009 (5., aktualiz. vyd.). Olomouc : ANAG, 2008. 143 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Zákoník práce 2009

  Kniha - integr. zdroj

 5. Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související na CD / Helena Kučerová 1. vyd. podle platného právního stavu k 1.6.2008. Praha : Leges, 2008. 512 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy související na CD

  Kniha - integr. zdroj