Search results

 1. Zákon o účetnictví s komentářem : s účinností od ... / Magdalena Králová, Miloslav Hejret . Praha : Grada Publishing, 2015-. ^^^svazků
  Zákon o účetnictví s komentářem

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 2. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem : znění a podrobný komentář judikatury za roky ..., reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva včetně judikatury Soudního dvora EU, aplikace judikatury v praxi / Petr Hůrka, Ondřej Novák, Michal Vrajík. Olomouc : ANAG, 2012. sv.
  Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 3. Zákon o rodině : s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími / Milan Holub ... et al.. Praha : Linde, [199-]-2011. sv.
  Zákon o rodině

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 4. Zákon o účetnictví : jednoduchý průvodce v každodenní praxi / Hana Kovalíková. Olomouc : ANAG, 2010-
  Zákon o účetnictví

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 5. Rozpočtová skladba v roce ... : rozpočtová skladba, rozpočtová pravidla, vzory a směrnice k rozpočtu / Ivana Schneiderová, Martin Tocauer. [Praha] : Acha obec účtuje, [2010]-. ^^^svazků
  Rozpočtová skladba v roce

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 6. Zdravotní pojištění : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ : s komentářem a příklady / Tomáš Červinka. Olomouc : ANAG, 2009-. ^^^svazků
  Zdravotní pojištění

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 7. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků : ... vydání podle právního stavu účinného k ... / Eva Horzinková, Helena Kučerová. Praha : Leges, [2009]-. ^^^svazků
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 8. Rating  4/5, rated 1x
  Správní řád : s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou : podle právního stavu k ... / Jan Hrabák, Tomáš Nahodil. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009-. ^^^sv.
  Správní řád

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 9. Rating  4/5, rated 1x
  Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou / Jiří Jelínek a kolektiv. Praha : Leges, [2009]-. ^^^svazků
  Trestní zákoník a trestní řád

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam

 10. DPH u nemovitostí a ve výstavbě : k ... : komentář, příklady / Zdeněk Kuneš. Olomouc : ANAG, 2009-. sv.
  DPH u nemovitostí a ve výstavbě

  Kniha - integr. zdroj - souborný záznam