Search results

  1. Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí času / Bronislava Coufalová. Trestní právo Roč. 22, č. 232(4) (2018), s. 2-5
    Článek

    Článek

  2. Vztah institutu spolupracujícího obviněného a zásady zákazu sebeobviňování v trestním řízení / Sandra Vareninová. Trestní právo Roč. 22, č. 232(4) (2018), s. 24-27
    Článek

    Článek