Search results

 1. Applications of mathematics. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-
  Applications of mathematics

  Časopis

 2. Archivum mathematicum. Brno : Universita J.E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta, 1965-
  Archivum mathematicum

  Časopis

 3. Czechoslovak mathematical journal. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1969-
  Czechoslovak mathematical journal

  Časopis

 4. Mathematica bohemica : časopis pro pěstování matematiky. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-
  Mathematica bohemica

  Časopis

 5. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956-
  Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

  Časopis

 6. The Prague bulletin of mathematical linguistics. Praha : Universita Karlova, 1964-
  The Prague bulletin of mathematical linguistics

  Časopis

 7. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující a učitele škol všeobecně vzdělávacích i odborných. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957-
  Rozhledy matematicko-fyzikální

  Časopis

 8. Učitel matematiky. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1992-
  Učitel matematiky

  Časopis

 9. Communications in mathematics. Ostrava : University of Ostrava, 2010-
  Communications in mathematics

  Časopis

 10. Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace. Brno : Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012-
  Časopis

  Časopis