Search results

 1. Applications of Mathematics. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-
  Applications of Mathematics

  Časopis

 2. Archivum mathematicum. Brno : Universita J.E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta, 1965-
  Archivum mathematicum

  Časopis

 3. Czechoslovak Mathematical Journal. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1969-
  Czechoslovak Mathematical Journal

  Časopis

 4. Mathematica bohemica : časopis pro pěstování matematiky. Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-
  Mathematica bohemica

  Časopis

 5. Mathematics for applications. Brno : Institute of Mathematics, Brno University of Technology, 2012-
  Mathematics for applications

  Časopis

 6. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha : Jednota československých matematiků a fyziků, 1956-
  Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

  Časopis

 7. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Praha : Universita Karlova, 1964-
  The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics

  Časopis

 8. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující a učitele škol všeobecně vzdělávacích i odborných. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957-
  Rozhledy matematicko-fyzikální

  Časopis

 9. Učitel matematiky. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1992-
  Učitel matematiky

  Časopis

 10. Matematický klokan .... Olomouc : Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Olomouc, [1995]-
  Matematický klokan

  Časopis