Search results

 1. Cramârs : furlanští a italští obchodníci v Českých zemích / [uspořádal a ediční poznámkou doprovodil Giorgio Cadorini]. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999-2003. 2 sv. (92, 92 s.)
  Cramârs

  Digitalizovaný dokument

 2. Jezuitský konvikt : sídlo uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci : dějiny - stavební a umělecké dějiny - obnova a využití / [autoři Jana Mačáková ... et al.]. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 414 s.
  Jezuitský konvikt

  Digitalizovaný dokument

 3. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách / Ivana Čornejová. Praha : Hart, 2002. 264 s.
  Tovaryšstvo Ježíšovo

  Digitalizovaný dokument

 4. Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století) = Bürger, Adel und Klerus in den Residenzstädten der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) : sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 25.-27. dubna 1995 Muzeem Prostějovska v Prostějově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno. V Prostějově : Muzeum Prostějovska, 1997. 558 s.
  Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století)

  Digitalizovaný dokument

 5. Staré evropské umění 16. až 18. století ze sbírek Národní galerie v Praze : katalog výstavy, Liptovský Mikuláš, červenec - září 1984 / katalog zpracoval a text napsal Lubomír Slavíček. Praha : Národní galerie ; 1984. 36 nečíslovaných stran
  Staré evropské umění 16. až 18. století ze sbírek Národní galerie v Praze

  Digitalizovaný dokument

 6. Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze / výběr připravila, úvodem a výkladem opatřila Marie L. Černá-Šlapáková. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 344 [3] stran , [76] stran obrazových příloh
  Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze

  Digitalizovaný dokument

 7. České dějepisectví doby barokní a osvícenské / Josef Hobzek. V Praze : nákladem Vyšehradu, 1941. 31 stran
  České dějepisectví doby barokní a osvícenské

  Digitalizovaný dokument

 8. Pro kopnì sudy na Ukrajinì / Andrìj Jakovlìv. Praha : naklad Ukrajins‘koho unìversytetu, 1930. 24 stran
  Pro kopnì sudy na Ukrajinì

  Digitalizovaný dokument



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.