Search results

 1. Atlas Evropy v raném novověku : od renesance po osvícenství / Pierre-Yves Beaurepaire ; mapy: Cyrille Suss ; přeložil: Martin Hromek. V Brně : Lingea, 2023. 89 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Atlas Evropy v raném novověku

  Kniha

 2. Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.-18. století) / Jan Mávr. Louny : Oblastní muzeum v Lounech ; 2023. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.-18. století)

  Kniha

 3. Vzory krásy : vzory historických tkanin ze sbírek Diecéze brněnské a Kanonie premonstrátů v Nové Říši / autoři Jiří Vácha, František Svoboda. Brno : Masarykova univerzita, 2023. 391 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vzory krásy

  Kniha

 4. Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století : čtyři případové studie z roviny hláskosloví / Marta Šimečková. Praha : Academia, 2022. 343 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století

  Kniha

 5. Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě / Petr Kreuz. Dolní Břežany : Scriptorium, 2022. 531 stran, xxxii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

  Kniha

 6. Manželské a jiné vibrace v českých zemích raného novověku / Jindřich Francek. Praha : Havran, 2022. 330 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Manželské a jiné vibrace v českých zemích raného novověku

  Kniha

 7. V našem poníženém způsobu : kati, rasi a biřici v raně novověkých městech východních Čech / Marie Pultarová. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2022. 244 stran, viii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  V našem poníženém způsobu

  Kniha

 8. Atlas rané kolonizace : od Kolumba po Bolívara / Marcel Dorigny, Fabrice Le Goff ; přeložil: Martin Hromek. V Brně : Lingea, 2021. 95 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Atlas rané kolonizace

  Kniha

 9. Historici ve víru raného novověku = Historians in the swirl of the early modern history / Jaroslav Pánek. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. 2 svazky (1135 stran)
  Historici ve víru raného novověku

  Kniha

 10. Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století = Tailor's pattern books in Central Europe in the 16th-18th centuries / Martin Šimša ; překlad Zdeňka Šafaříková et al., Pavol Kaszonyi, Jarosław Malicki ; foto Martin Šimša, Josef Svoboda. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2021-. ^^^svazky
  Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století

  Kniha


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.