Search results

 1. Semilský mezník u Železného Brodu, aneb, Ztráty a nálezy / František Mikule. Od Ještěda k Troskám Ročník 31(47), číslo 1 březen (2024), strana 41-45
  Článek

  Článek

 2. Mezník u Železného Brodu, aneb, Ztráty a nálezy / František Mikule. Patron : čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor Ročník 34, č. 2 (2023), strana 24-27
  Článek

  Článek

 3. Náhrobky a nápisy v zákupském děkanském kostele / Milan Hlinomaz ; foto Luděk Hasl, Martin Aschenbrenner. Náboženské dějiny Českolipska I Strana 61-80
  Článek

  Článek

 4. Rod Koučů z Kouče a rytířský statek Veselice / Marek Starý ; foto Pavel Jakubec. Z Českého ráje a Podkrkonoší Svazek 35 (2022), strana 38-75
  Článek

  Článek

 5. Turnovští kronikáři / Připravil Otakar Grund. Náš Turnov Číslo 64 červenec (2022), strana 21
  Článek

  Článek

 6. Horní městečko Neustadt u Chrastavy, aneb, Jak jsem našel dávno ztracené město / Martin Šulc. Chrastavské listy Roč. 31, č. 10 (2021) Bulletin Společnosti přátel historie města Chrastavy Č. 276 (2021), s. 1-8
  Článek

  Článek

 7. Chodějovská, Eva a kol. Krajina v rukou barokního člověka: lidé a krajina 16.-18. století na východě Čech. Vydání první. Josefov: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2020. 425 stran. ISBN 978-80-88226-23-9 / Olga Hájková. Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědná ročenka Sv. 34 (2021), s. 281-283
  Článek

  Článek

 8. Významné jubileum města / David Řeřicha. Železnobrodský zpravodaj Č. 10 (2021), s. 20-21
  Článek

  Článek

 9. Jezuité v soukolí čínského práva / Michal Tomášek. Revue církevního práva Roč. 26, č. 81(4) (2020), s. 13-24
  Článek

  Článek

 10. Památky týkající se lomnických cechů / Jan Drahoňovský. Lomnické noviny Roč. 28, č. 5 (2020), s. 14-15
  Článek

  Článek


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.