Search results

 1. Ladislav Narcis Zvěřina : rešerše : evidenční číslo 7-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (6 stran)
  Ladislav Narcis Zvěřina

  Rešerše

 2. Vliv Florence Nightingalové na současné ošetřovatelství : rešerše : evidenční číslo 23-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (5 stran)
  Vliv Florence Nightingalové na současné ošetřovatelství

  Rešerše

 3. Státní průmyslová škola - Staatsgewerbeschule Reichenberg : rešerše : evidenční číslo: 9-2016 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2016. 1 online zdroj (10 stran)
  Státní průmyslová škola - Staatsgewerbeschule Reichenberg

  Rešerše

 4. Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Táňa Holčáková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011. 41 záznamů
  Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

  Rešerše

 5. Železniční tratě na území dnešního Libereckého kraje a české části Euroregionu Nisa (včetně přeshraničních tratí do Polska a Německa) v 19. a 20. století [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) / zpracovala Věra Kodytková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2003. 92 záznamů
  Železniční tratě na území dnešního Libereckého kraje a české části Euroregionu Nisa (včetně přeshraničních tratí do Polska a Německa) v 19. a 20. století

  Rešerše