Search results

 1. Systémy řízení lidí v organizacích / Martin Šikýř, Kateřina Tomešková, Iveta Chmielová Dalajková. V Praze : České vysoké učení technické, 2022. 1 online zdroj (131 stran)
  Systémy řízení lidí v organizacích

  E-kniha

 2. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe : inkluzivní škola / Naděžda Pelcová a Lea Květoňová et al.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 1 online zdroj (383 stran)
  E-kniha

  E-kniha

 3. Children and death : educational, spiritual, theological, philosophical and medical perspectives and their meanings for theologizing, philosophizing or just being with children / Anton Bucher, Helena Haškovcová, Noemi Bravená, Gerhard Büttner, Filip Burget, Alena Burgetová, Marta Franclová, Dana Hanesová, Kateřina Habrdová, Markéta Královcová, Jiří Královec, Henk Kuindersma, Adriána Maďarová, Ludmila Muchová, Věra Petrášková, Veronika Plachá, Vladimíra Spilková, Zuzana Svobodová, Carl-Mario Sultana, Barbora Šmejdová, Katarína Valčová, Kamila Veverková, Liesbeth Winters-Jonas. Sokolov : Flavia Viera, 2021. 1 online zdroj (182 stran)
  Children and death

  E-kniha

 4. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením / Kateřina Kroupová, Adéla Hanáková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 1 online zdroj (254 stran)
  Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením

  E-kniha

 5. Existence a koexistence ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi : inkluzivní škola / Naděžda Pelcová a Lea Květoňová et al.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 1 online zdroj (534 stran)
  E-kniha

  E-kniha

 6. Inovativní metoda k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat / Jindřich Komárek a kol.. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2020. 1 online zdroj (69 stran)
  Inovativní metoda k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat

  E-kniha

 7. Metabolismus společnosti : materiály, energie a ekosystémy / Tomáš Hák a kol.. V Praze Karolinum, 2020. 1 online zdroj (289 stran)
  E-kniha

  E-kniha

 8. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání / Lenka Kružíková (ed.). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 1 online zdroj (268 stran)
  Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání

  E-kniha

 9. Regenerace a výživa ve sportu / Martina Bernaciková, Jan Cacek, Lenka Dovrtělová, Iva Hrnčiříková, Tomáš Hlinský, Kateřina Kapounková, Jitka Kopřivová, Michal Kumstát, Dagmar Moc Králová, Jan Novotný, Petr Pospíšil, Jana Řezaninová, Michal Šafář, Ivan Struhár. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 1 online zdroj (262 stran)
  Regenerace a výživa ve sportu

  E-kniha

 10. Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi : inkluzivní škola / Naděžda Pelcová a Lea Květoňová et al.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 1 online zdroj (334 stran)
  E-kniha

  E-kniha