Search results

 1. Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin : certifikovaná metodika / Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Radek Novotný. Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2021. 57 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin

  Kniha

 2. Uplatnění harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby : certifikovaná metodika = Application of harvester with multifunctional travel and hybrid drive for thinning / Ulrich Radomír, Neruda Jindřich, Zemánek Tomáš. V Brně : Mendelova univerzita, 2021. 49 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Uplatnění harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby

  Kniha

 3. The accuracy and reliability of timber measurement and log volume determination by harvesters / Tomáš Zemánek, Miloš Cibulka, Lukáš Černý, Karel Janák, Josef Lesák, Jindřich Neruda, Ilari Esanpoika Ollila. Brno : Mendel University in Brno, 2020. 87 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  The accuracy and reliability of timber measurement and log volume determination by harvesters

  Kniha

 4. Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR = Analýza závažných pracovních úrazů ve vybraných lesnických subjektech SR = Analysis of serious occupational accidents in selected forestry entities of the Slovak Republic / Jozef Suchomel, Mária Vlčková. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020. 94 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR

  Kniha

 5. Těžba a vyvážení dřevin na ochranných pásmech železničních tratí harvestorovou technologií = Harvesting and forwarding of trees with harvestor technology on railway protection zone lines / Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Martin Flora. V Brně : Mendelova univerzita, 2020. 98 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Těžba a vyvážení dřevin na ochranných pásmech železničních tratí harvestorovou technologií

  Kniha

 6. Těžba a zpracování náletových dřevin podél elektrovodů = Harvesting and processing of self-seeded trees along power lines / Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Jiří Holický, Martin Flora. Brno : Mendelova univerzita, 2020. 160 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Těžba a zpracování náletových dřevin podél elektrovodů

  Kniha

 7. Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkávch a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS = Application of a forwarding tractor with an accumulating shear head in cleanings and the first thinnings with the site preparation by means of a global navigation satellite systems : certifikovaná metodika / Ulrich Radomír, Patočka Zdeněk. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020. 58 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkávch a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS

  Kniha

 8. Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě / Tereza Blažková. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, nakladatelství a vydavatelství, ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019. 283 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě

  Kniha

 9. Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizování dříví ve specifických podmínkách : certifikovaná metodika / Václav Štícha, Jaroslav Holuša, Jan Macků, Roman Sloup, Jiří Trombik, Petr Novotný, Alois Skoupý. Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2017. 32 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Mobilní hydraulický naviják a jeho využití při vyklizování dříví ve specifických podmínkách

  Kniha

 10. Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh : certifikovaná metodika / Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Iva Ulbrichová, Luboš Borůvka. Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016. 27 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh

  Kniha