Search results

 1. Topical termcivilizační nemoci
  See linknemoci civilizační
  See alsodiabetes mellitus
  duševní poruchy
  kardiovaskulární nemoci
  nemoci pohybového ústrojí
  nádorová onemocnění
  obezita
  poruchy imunitního systému
  poruchy metabolismu
  syndrom chronické únavy
  nemoci
  Linking entrycivilization diseases
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (24) - BOOKS
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termetiologie
  See alsonemoci
  Linking entryetiology
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Rešerše
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termfunkční poruchy (lékařství)
  See linkporuchy funkcí (lékařství)
  poruchy funkční (lékařství)
  See alsoamyloidóza
  funkční diagnostika (lékařství)
  nemoci
  tělesné funkce
  Linking entrydysfunctions
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (7) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termkazuistiky (lékařství)
  See linklékařské kazuistiky
  kazuistiky lékařské
  lékařská kazuistika
  kazuistika lékařská
  studie případové
  See alsolékařství
  nemoci
  pacienti
  Linking entrycasuistry (medicine)
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (3) - Soubor věcných témat
  (9) - ARTICLES
  (81) - BOOKS
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termmetabolická onemocnění
  See linkmetabolické nemoci
  nemoci metabolické
  onemocnění metabolická
  See alsoporuchy metabolismu
  avitaminóza
  dna
  metabolická osteopatie
  odvápnění kostí
  nemoci
  Linking entrymetabolic diseases
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termmezinárodní klasifikace nemocí
  See linkMKN
  klasifikace nemocí
  klasifikace nemocí mezinárodní
  MKN
  See alsoklasifikační systém DRG
  nemoci
  nozologie
  Linking entryinternational classification of diseases
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 7. Topical termnemoc
  See alsonemoci
  Linking entrydisease
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Kompaktní disky
  (1) - ARTICLES
  (32) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 8. Topical termnemoc z ozáření
  See linkakutní radiační syndrom
  radiační syndrom
  postradiační syndrom
  otrava radiací
  See alsoionizující záření
  nemoci
  radiační poškození
  syndromy
  Linking entryradiation sickness
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (3) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 9. Topical termnemoci končetin
  See alsobolesti končetin
  končetiny
  nemoci pohybového ústrojí
  operace končetin
  Bürgerova choroba
  končetinová ischemie
  nemoci dolních končetin
  nemoci horních končetin
  nemoci
  Linking entrylimb diseases
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 10. Topical termnemoci ústní dutiny
  See linknemoci dutiny ústní
  See alsonemoci slinných žláz
  stomatologie
  stomatologika
  ústní dutina
  afty
  nemoci jazyka
  nemoci parodontu
  nemoci zubů
  nemoci ústní sliznice
  nádory ústní dutiny
  nemoci
  Linking entryoral cavity diseases
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading