Search results

 1. Topical termdomy s pečovatelskou službou
  See linkpečovatelské domy
  domy pečovatelské
  See alsochráněné a podporované bydlení
  domovy pro seniory
  pečovatelská služba
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  Linking entrynursing homes
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ARTICLES
  (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

 2. Topical termosoby se zdravotním postižením
  See linkzdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  postižení zdravotně
  osoby se změněnou pracovní schopností
  osoby se ZPS
  zdravotně postižení
  invalidé
  osoby postižené zdravotně
  handicapovaní
  osoby handicapované
  postižení tělesně
  See alsoEvropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  Linking entrypeople with disabilities
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor jmen korporací
  (15) - Soubor věcných témat
  (4) - Kartografický dokument
  (9) - Videozáznamy
  (11) - Rešerše
  (5) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (4) - E-Knihy
  (64) - ARTICLES
  (232) - BOOKS
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (24) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (106) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Topical termsenioři
  See linkstaří lidé
  starobní důchodci
  lidé staří
  důchodci starobní
  lidé staří
  staří lidé
  osoby starší
  See alsoMezinárodní rok seniorů (1999)
  ageismus
  aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  domácí péče
  geriatrie
  geronticida
  gerontologie
  kluby důchodců
  násilí na seniorech
  pády ve stáří
  péče o seniory
  stárnutí
  stáří
  tísňová péče
  zařízení sociální péče
  Linking entryolder people
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (12) - Soubor věcných témat
  (2) - Kompaktní disky
  (2) - Videozáznamy
  (17) - Rešerše
  (6) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (2) - E-Knihy
  (22) - ARTICLES
  (208) - BOOKS
  (34) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (91) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Topical termsirotčince
  See alsozařízení sociální péče
  Linking entryorphanages
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (6) - BOOKS
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Topical termsociální péče
  See linkpéče sociální
  péče sociální
  pomoc sociální
  See alsozařízení sociální péče
  zdravotně-sociální péče
  Linking entrysocial care
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (8) - Rešerše
  (1) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (1) - E-Knihy
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (252) - BOOKS
  (5) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (31) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - Integrační zdroj - záznam svazku
  (90) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Topical termstacionáře
  See linkdenní stacionáře
  týdenní stacionáře
  See alsozařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  Linking entrystationary care facilities
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - BOOKS
  subject heading

  subject heading