Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Tomáš Okurka. "Vynikající hospodářský a národní čin." Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914. Aktéři a jejich motivace

Melanová, Miloslava
article