Number of the records: 1  

Bezděz

  1. Bezděz : vlastivědný sborník Českolipska. 10/2001. 1. vyd. Česká Lípa : Vlastivědný spolek Českolipska : Státní okresní archiv, 2001. 439 s. ISBN 80-86319-03-2. ISSN 1211-9172.
    • A 131036/10,2001, Studijní, Sklad
    • A 131036/10,2001 a, Studijní, Regionální, ČESKÁ_LÍPA
    Časopis - svázaný ročník periodika

    Časopis - svázaný ročník periodika

Number of the records: 1