Number of the records: 1  

Rok české hudby v hudební knihovně

  1. MEJSTŘÍKOVÁ, Jarmila. Rok české hudby v hudební knihovně. In Světlik : svět libereckých knihoven. ISSN 1214-2751, 2014, č. 2, s. 16-17.
    Článek

    Článek

Number of the records: 1