Number of the records: 1  

Trestní zákoník

  1. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2012. 2 sv. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    Kniha


Number of the records: 1