Number of the records: 1  

Roš chodeš

  1. Roš

    Roš chodeš : věstník židovských náboženských obcí v České republice a v Slovenskej republike. -- Roč. 52, č. 7 (červenec 1990)-. -- Praha : Rada židovských náboženských obcí v České republice, 1990-. -- 1992 Praha : Federace židovských obcí v České republice. -- 1993-1998 Praha : Pražská židovská obec. -- 1998-2007 Praha : Židovská obec v Praze. -- 2008- Praha : Federace židovských obcí v ČR. -- 30 cm. -- Reg. MK ČR E 922. -- Podnázev od roku 1993: věstník židovských náboženských obcí v Českých zemích a na Slovensku. -- Částečný slovenský text. -- 1x měsíčně. -- Supersedes: Věstník Židovských náboženských obcí v Československu. -- ISSN : 1210-7468.

    Židé - Česko * Židé - Slovensko * židovská kultura * židovství * náboženství * náboženské obce * specializované časopisy
    2 * 296
Number of the records: 1