Number of the records: 1  

Vybrané právní předpisy z oblasti lékárenství a další informace pro členy ČLK

  1. Česká lékárnická komora

    Vybrané právní předpisy z oblasti lékárenství a další informace pro členy ČLK [elektronický zdroj]. 1/2002 / Česká lékárnická komora a PharmData. -- Data a program. -- Praha : Česká lékárnická komora, c2002. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. -- CD-ROM je přílohou periodika na sign. PB 2395/2002. -- Název z titulní obrazovky. -- Contains also: PDK číselník (PharmData kódy) k 30.4.2002. -- Požadavky na systém: Windows 95 a vyšší; Internet Explorer; rozlišení 800x600, High Color 16bit; Acrobat Reader od verze 4.0. -- ISBN : Kč 500.00.
    I. PharmData (firma)


    lékárenství * farmacie * léky * právní předpisy * CD-ROM
    615
Number of the records: 1