Number of the records: 1  

Bezděz

  1. Bezděz

    Bezděz : vlastivědný sborník Českolipska. 9/2000. -- 1. vyd. -- 9 (2000). -- Česká Lípa : Vlastivědný spolek Českolipska : Státní okresní archiv, 2000. -- 488 s. -- Resumé německy a anglicky. -- Obsahuje bibliografii. -- ISBN : 80-86319-00-8 (brož.) : Kč 150.00. -- ISSN : 1211-9172.
    In: Bezděz. -- svazků. -- ISSN 1211-9172.
    908.437.1-17
Number of the records: 1