Number of the records: 1  

La Gioconda

  1. chyba zahlaví - v záznamu je více polí 1XX

    La Gioconda [zvukový záznam] : Opera o 4 dějstvích / HUDBA Amilcare Ponchielli ; ŘÍDÍ Tobia Gorio ; Jela Krčméryová ; Marián Jurík, Maria Callas, Maria Amadini, Gianni Poggi, Giulio Neri, Fedora Barbieri, Paolo Silveri, Piero Poldi, Armando Benzi, Giulio Mogliotti, Antonio Votto. -- Bratislava : Opus, 1978. -- 3 LP : stereo, 33 ot + sleevenote a libreto. -- V licenci Fonit Cetra, Italy. -- ISBN : 50.00.
    I. Gorio, Tobia II. Krčméryová, Jela III. Jurík, Marián, 1933- IV. Callas, Maria, 1923-1977 V. Amadini, Maria VI. Poggi, Gianni VII. Neri, Giulio VIII. Barbieri, Fedora, 1920- IX. Silveri, Paolo X. Poldi, Piero XI. Benzi, Armando XII. Mogliotti, Giulio XIII. Votto, Antonio


    skladby pro smíšený sbor * italská hudba * romantismus * operní tvorba * píseň * opera
Number of the records: 1