Number of the records: 1  

Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí

  1. Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí / Eva Zamrazilová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2021. -- 99 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Na obálce nad názvem: Národohospodářská fakulta VŠE. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- ISBN : 978-80-245-2411-5 (brožováno) : Kč 153,00.
    I. Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta


    1991-2020 * 1994-2019 * hospodářská politika - Česko - 1991-2020 * Česko - makroekonomický vývoj - 1991-2020 * Česko - hospodářské poměry - 1991-2020 * učebnice
    338.2 * 330.5 * 338 * 908(437.1/.3)

Number of the records: 1