Number of the records: 1  

Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR

  1. Suchomel, Jozef

    Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR = Analýza závažných pracovních úrazů ve vybraných lesnických subjektech SR = Analysis of serious occupational accidents in selected forestry entities of the Slovak Republic / Jozef Suchomel, Mária Vlčková. -- Vydání: první. -- Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020. -- 94 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- Na obálce pod názvem: MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta. -- Terminologický slovník. -- 20 výtisků. -- Obsahuje bibliografii. -- Anglická resumé. -- ISBN : 978-80-7509-720-0 (brožováno).
    I. Vlčková, Mária II. Mendelova univerzita. Lesnická a dřevařská fakulta


    1991-2020 * 1995-2018 * pracovní úrazy - Evropa * pracovní úrazy - Slovensko * bezpečnost práce - Slovensko * lesnictví * těžba dřeva * Slovensko * kolektivní monografie
    331.4 * 614.8 * 613.6 * 630.3 * 630 * 908(437.6)

Number of the records: 1