Number of the records: 1  

Almanach

  1. Univerzita Palackého. Fakulta zdravotnických věd

    Almanach : 10. výročí založení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci / UP, Fakulta zdravotnických věd. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- 1 CD-ROM (81 stran) : barevné ilustrace, portréty ; 12 cm. -- Název z disku. -- Obsahuje bibliografii. -- Částečně souběžný anglický text, anglická resumé. -- ISBN : 978-80-244-5306-4.

    Univerzita Palackého. Fakulta zdravotnických věd * 2008-2018 * 2001-2020 * zdravotnické fakulty - Česko - 2001-2020 * ústavy vysokých škol - Česko - 2001-2020 * absolventi vysokých škol - Česko - 2001-2020 * faculties of health sciences - Czechia - 2001-2020 * university institutes - Czechia - 2001-2020 * college graduates - Czechia - 2001-2020 * Olomouc (Česko) * Olomouc (Czechia) * almanachy * jubilejní publikace * CD-ROM
    378 * 614

Number of the records: 1