Number of the records: 1  

Roš chodeš

  1. Roš

    Roš chodeš : věstník židovských náboženských obcí v Českých zemích a na Slovensku. -- Roč. 74, č. [1-12] (2012). -- Praha : Federace židovských obcí v České republice, 2012. -- 12 sešitů ; 30 cm. -- Rejstřík v č. [12]. -- 1x měsíčně. -- ISSN : 1210-7468.
    In: Roš chodeš.

    Židé * židovská kultura * židovství * náboženství
    296
Number of the records: 1