Number of the records: 1  

Hodnocení průmyslových dat pomocí fraktálové geometrie

  1. Hodnocení průmyslových dat pomocí fraktálové geometrie : teze disertační práce / autor Vlastimil Hotař. -- Vyd. 1. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. -- 28 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- Teze disertační práce (Ph.D.),Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, 2005. -- Anglické resumé. -- Nad názvem: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní. -- Obsahuje bibliografii. -- ISBN : 80-7083-976-7 (brož.) : Kč 35.00.
    I. Technická univerzita v Liberci. Strojní fakulta


    průmyslová výroba * zpracování dat * výrobní procesy * fraktály * dizertační práce
    514.8

Number of the records: 1