Number of the records: 1  

Applications of Mathematics

  1. Applications of Mathematics = Aplikace matematiky Roč. 48 č. 1-6 2003. Praha : AV ČR, 2003
    Počet ex. : 1, z toho volných 1
    Časopis - svázaný ročník periodika

    Časopis - svázaný ročník periodika