Number of the records: 1  

1945-1948

 1. Chronological term1945-1948
  NotePolitické, hospodářské a vojenské dějiny Česka (Československa) po 2. svět. válce, poválečná ekonomika; česká literatura.
  DatabaseSoubor chronologických terminů
  References (1) - Videozáznamy
  (2) - Elektronický zdroj - DVD
  (25) - ARTICLES
  (142) - BOOKS
  (1) - Dílové monografie
  chronological term

  chronological term